Stichting Veghel Ontvangt Kinderen zoekt gastouders en sponsoren!

Middels dit bericht wil de stichting Veghel Ontvangt Kinderen (VOK), aandacht vragen voor haar doelen.


Beste Ondernemer,

We hopen dat u een paar minuten van uw kostbare tijd aan onze stichting wilt besteden. U zou ons enorm helpen door de stichting bij uw medewerkers onder de aandacht te brengen. Wij zijn op zoek naar gastouders en sponsoren.

Onze stichting stelt zich tot doel kansarme Poolse kinderen een fijne vakantie te bieden. Het gaat om kinderen uit het Poolse Tychy, die gebukt gaan onder de stress van opgroeien in een gezin met maatschappelijke- en economische problemen. VOK laat deze kinderen weer even kind zijn door hen een warm gezinsleven te laten ervaren en zo hun zorgen even te vergeten.

Onze stichting bestaat 26 jaar en draait op een aantal vrijwilligers die naast hun werk het hele jaar door bezig zijn om de vakantie voor het jaar erop te organiseren. Wij ontvangen geen subsidies, maar werven onze inkomsten uit activiteiten die wij door het jaar heen organiseren, alsmede inkomsten uit sponsoring. Dit kan zijn in financieel of in materieel opzicht. En natuurlijk kan er zonder steun van gastgezinnen ook geen vakantie tot stand komen.

Heeft u oog voor de wereld…?
Wij zouden u graag als sponsor en/of gastouder verwelkomen. Mocht u onze stichting een warm hart toedragen en ons willen steunen voor het jaar 2016, neemt u eens een kijkje op onze website www.veghelontvangtkinderen.nl e/o www.facebook.com/veghelontvangtkinderen en neem gerust contact met mij op om vrijblijvend meer informatie te ontvangen.

Wij horen graag van u!

Namens de kinderen alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Schulten (voorzitter)

Email: mail@veghelontvangtkinderen.nl

0413-363522