Aanmelden

Voorwaarden in de grote lijnen
Natuurlijke of rechtspersonen, die industrieel, ambachtelijk dan wel dienstverlenend werkzaam zijn in nieuwe gemeente Meierijstad kunnen lid worden.

Procedure
Nadat het bestuur heeft onderzocht of aan de statutaire voorwaarden voldaan is wordt het nieuwe lid aangenomen.

Contributie
De contributie is € 320,00. Jaarlijks in de eerste ledenbijeenkomst van het jaar (de ALV) wordt door de ledenvergadering de nieuwe contributie vastgesteld. Hierbij is een bedrag inbegrepen als collectieve bijdrage aan de kosten van Vitaal Bedrijvig Veghel.
Het mag voor zich spreken dat men voor de ledenbijeenkomsten per jaar géén entreegeld o.i.d. behoeft te betalen. Voor de contributie dient een machtiging voor automatische incasso afgegeven te worden.

Meer informatie, een goed vervolg
Nadat u het onderstaande informatieformulier heeft ingevoerd, neemt het bestuur contact met u op voor het maken van een afspraak.
Wij vinden het fijn om voorafgaand aan het lidmaatschap goed in contact te komen, zodat we u op de bijeenkomsten kunnen verwelkomen.
Tijdens deze kennismaking nemen wij een zo volledig mogelijk ingevuld inschrijfformulier mee op papier.
Na retour ontvangst van het door u ondertekende formulier bent u officieel lid van onze vereniging.

Lidmaatschap aanvragen